COLUMN: GELD VOOR DROMEN OF DROMEN VAN GELD?

Bij het financieel bestuur van de gemeente maken we -net als bij u thuis- onderscheid tussen structureel geld en incidenteel geld. Bij structureel geld kunt u denken aan inkomsten en uitgaven die ieder jaar terugkeren (bijvoorbeeld het ophalen van uw afval of het salaris van de ambtenaren). Bij incidenteel geld kunt u denken aan de opbrengsten van de verkoop van een oud schoolgebouw.
 
4 jaar geleden koerste Tynaarlo op een tekort van 4 miljoen euro (per jaar!), terwijl onze schoolgebouwen schreeuwden om nieuwbouw, en er geen gereserveerd geld bleek te zijn voor vervanging van onze sporthallen, sportvelden en de winkelcentra van Eelde, Vries en Zuidlaren. In mijn ogen een volstrekt onverantwoord beheer van financiële verplichtingen van de gemeenschap, waarbij de lasten worden doorgeschoven naar  de komende generaties.

Door allereerst met een kritische blik te kijken naar nut en noodzaak van al onze uitgaven kwam er een goed afgewogen bezuinigingsprogramma. Vervolgens kon er met strak begroten financiële ruimte gecreëerd worden om grote noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Zo worden momenteel -samen met gebruikers - al onze schoolgebouwen en sporthallen vernieuwd, terwijl onze sportvelden worden aangepakt.

Al met al een enorme boost voor ons voorzieningen niveau, waar we samen buitengewoon trots op kunnen zijn, terwijl onze lokale lasten tot de laagste van heel Drenthe behoren. Dat betekent dat u als inwoner meer geld overhoudt om zelf te kiezen waaraan u dat het liefste zou willen uitgeven

Door zakelijk beheer van de gemeentelijke gebouwen, verkoop van gebouwen die niet langer nodig zijn ontstonden er incidentele inkomsten, die opbrengsten waren immers niet begroot, zodat er onze jaarrekening een overschot kende. In tegenstelling tot wat sommige andere politieke partijen willen denken, kun je een incidentele meevaller niet inzetten om jaarlijks terugkerende uitgaven mee te betalen.

We zijn er nog niet. Alertheid blijft geboden. De zorgkosten voor onze inwoners zijn nog niet in control. Dat gaat om een zware verantwoordelijkheid en over grote bedragen.
De snel veranderende samenleving vraagt een andere gemeentelijke overheid. Daar wil de VVD in investeren. Immers de gemeente is er voor u en niet andersom.

De VVD komt met realistische plannen en een verantwoorde financiële dekking. Immers, alles wat uit de gemeentelijke beurs betaald wordt, treft in zekere zin uw eigen portemonnee ook.

En ik wil, zoals gezegd, dat u zoveel mogelijk zelf beslist over uw eigen geld. De VVD heeft zich de afgelopen jaren bewezen met een duidelijk en consistent beleid om de gemeente Tynaarlo weer op een financieel gezonde koers te brengen.