COLUMN: BESTUREN IS EEN AMBACHT

De gemeentelijke overheid heeft vele rollen, taken en verantwoordelijkheden.

In het zeer eervolle, maar complexe ambt van wethouder heb ik de afgelopen 4 jaren veel bijzondere ervaringen opgedaan. Telkens dien je je als wethouder bewust te zijn van de rolverantwoordelijkheid die je hebt.
Net als van de gewijzigde tijd, de veranderde opstelling en opvattingen van inwoners, hun groeiende deskundigheid, mondigheid en participatiewens.

Daarnaast is mijn persoonlijke drive als wethouder om als bestuurder van de gemeente daadkracht te tonen als de situatie daarom vraagt, en niet, zoals ik andere partijen zie doen, keuzes uit te stellen of “de kool en de geit” te sparen. Of praten om het praten!

Soms heeft de gemeente de rol van bevoegd gezag. Handelen binnen de kaders van de wet, bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening waarbij er sprake is van het verplaatsen van een supermarkt binnen een centrum.
Soms heeft de gemeente de taak van handhaver, bijvoorbeeld in die gevallen waarbij de veiligheid van een of meerdere inwoners in het geding is.

Als wethouder dien je je continue bewust te zijn van in welke rol je op welk moment bestuurt. De gemeente Tynaarlo wordt politiek aangestuurd door het college, gesteund op een coalitie van minimaal 4 partijen, gegeven de uitkomst van de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Samenwerking dus. Dat vraagt om compromissen, om te luisteren naar elkaar en om samen te doen wat het beste is voor Tynaarlo en haar inwoners. Om resultaten te behalen die uitlegbaar zijn, navolgbaar en rechtvaardig!

Politiek bestuur vraagt om daadkracht en om lef. Het vraagt om overzicht te hebben van datgene dat er speelt onder inwoners, en de bereidheid om hard te werken. Het vraagt ook om kennis en kunde om op basis daarvan tot zorgvuldige afwegingen te kunnen komen. En het vraagt intelligentie om te kunnen analyseren en om communicatie om kwesties duidelijk te kunnen uitleggen aan een inwoner.

Er is geen opleiding voor gemeenteraadslid of wethouder. Er wordt wel lef en lange adem gevraagd.Nou ja, en je moet bereid zijn om je te laten “uitkleden” door de pers, en het leidend/lijdend voorwerp te willen zijn op feestjes. En menigmaal ben je de vulling van lokale kranten.

Bij dat laatste denk ik dan maar:
“We koesteren onze vrijheid van meningsuiting.” Bij de VVD staan wij voor een solide bestuurscultuur waarin we wel compromissen op inhoud maken maar niet onnodig geld blijven steken in falende bestuurders of falende projecten. We houden wel van zorgvuldigheid, maar niet van treuzelen of het praten om het praten!

Op 21 maart mag u weer stemmen. Kies voor kwaliteit!

Het is de mens in de politiek die het verschil maakt!