COLUMN: GRATIS BIER...

Met stijgende verbazing heb ik de afgelopen dagen kennis genomen van de speerpunten van sommige politieke partijen. Gratis lijkt centraal te staan in de komendeverkiezingstijd. Simpel, misleidend, en ook de lezer niet voor vol aanziend.

Ik dacht echt dat we tijd van “gratis” wel achter ons hadden gelaten. Maar nee hoor, ook in 2018 zijn er nog partijen die u willen laten geloven dat de gemeente Tynaarlo een soort van Sinterklaas is.

Gratis sporten, afschaffen van toeristenbelasting, geen OZB betalen als de woning energie neutraal is, geen leges betalen als het om een duurzaam bouwwerk gaat en zo kan ik nog wel een heel rijtje noemen.

Gratis bestaat natuurlijk niet!
Ook in de kroeg krijgt u geen gratis bier. Gratis voorzieningen bestaan niet, ook niet in onze gemeente.Dus vraagt u de partijen die de komende weken met “gratis” campagne voeren, gerust naar de rekening. Want de rekening moet altijd worden betaald. En wie ze daarvoor op het oog hebben, heb ik nog niet kunnen ontdekken.

Bij de VVD beschouwen wij de bankrekening van de gemeente Tynaarlo, als geld van degemeenschap, geld van ons allen. Daar moet je dus per definitie zuinig op zijn. Dat geef je uit aan zaken als zorg, onderhoud van wegen en groen, de openbare ruimte van en voor ons allen, aan het borgen van onze (verkeers-)veiligheid en voor het bouwen van scholen en sportaccommodaties. En onze gemeente dient zorg te hebben voor diegenen die aangewezen zijn op onze sociale voorzieningen.

De gemeentelijke overheid is dus geen pinautomaat voor de hobby’s van sommige politieke partijen. Gratis voorzieningen, dat is een soort van  goedkope verkiezingsretoriek, waar u als  inwoner niets voor koopt.

Beter is het geen misleidende praatjes voor te schotelen, maar een evenwichtige begroting, waar we keuzes maken voor voorzieningen die ten gunste komen van een groot deel van onze gemeenschap, en die betalen we dan ook met elkaar. Ik zal me inzetten om de inwoners niet op te zadelen met de (OZB-) rekening van uitgaven die het gevolg zijn van deze “gratis-beloften”.

Dat lijkt me een verkiezingsbelofte die wel houdbaar is, en die u als inwoners serieus neemt.