Begraven mag niet alleen voor de rijken zijn.

Het was weer een mooie avond in de raad. Dit keer onze nestor Jan van Heukelum die fijntjes de vinger op de gevoelige plek wist te leggen. Het resultaat is dat we als raad een echte fundamentele discussie gaan voeren en niet klakkeloos het voorstel van het college overnemen. Een voorstel die weinig recht doet aan huidige praktijken, rechtvaardigheid en realistische uitgangspunten als het gaat om kostendekkendheid.


http://www.dvhn.nl/drenthe/Begraven-mag-niet-alleen-voor-de-rijken-zijn-Tynaarlo-komt-terug-op-eerdere-afspraken-22761425.html