Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

Vanavond is tijdens de ledenvergadering van de VVD Tynaarlo de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.De lijst is conform het voorstel van het bestuur unaniem en ongewijzigd vastgesteld. De kandidatenlijst is samengesteld uit een mooie combinatie van ervaring en vernieuwing. Met deze lijst meent het bestuur over voldoende diversiteit in kwaliteit, kennis en kunde te beschikken om Tynaarlo op koers te houden. Het bestaande team, bestaande uit Nina Hofstra, Gezinus Pieters, Edwin Hageman en René Spekschate wordt uitgebreid met nieuwe namen.

De volledige lijst ziet er als volgt uit:

1. Nina Hofstra
2. Gezinus Pieters
3. Edwin Hageman
4. Rene Spekschate
5. Roelof Nijenbanning
6. Nico Heikamp
7. Jacob Noord
8. Arien Tolner
9. Dennis van der Veen
10. Jan Smits
11. Jan van Heukelum
12. Janneke van Steenbergen
13. Boele Geerts
14. Robert Bakker
15. Pieter Hofstra
16. Henk Slart

Onlangs is ook het verkiezingsprogramma voor de komende periode vastgesteld. Met deze mooie lijst en het verkiezingsprogramma hebben wij er alle vertrouwen in dat de verkiezingen voor de VVD Tynaarlo een groot succes worden. Wij hopen wederom de grootste partij in Tynaarlo te worden.