Verkiezingsprogramma 2018-2022

De afgelopen 4 jaar mocht de VVD actief zijn als de grootste partij in de gemeente Tynaarlo. In deze college periode is het ons gelukt om Tynaarlo weer haar identiteit terug te geven. Een prachtige gemeente, waar je trots op bent als je er woont. De groene long tussen de steden Assen en Groningen. Een gemeente met een prachtig voorzieningenniveau en met lage lasten voor haar inwoners.

Bestuurlijk is de rust hersteld. In de afgelopen periode was Tynaarlo vaak op een positieve manier in het nieuws in plaats van het bestuurlijke gedoe waar de gemeente voorheen om bekend stond.

Financieel is de basis op orde. We hebben een begroting gemaakt waardoor er blijvend geïnvesteerd kan worden, zonder in de rode cijfers te komen.
Scholen en binnensportaccommodaties zijn vernieuwd of die vernieuwing staat gepland.
Aan de centrumplannen voor de drie grote kernen wordt hard gewerkt. Voor Eelde en Vries zijn de centrumplannen na jaren van stagnatie eindelijk vlot getrokken.

De VVD heeft in al deze ontwikkelingen haar verantwoordelijkheid genomen en wij willen daar graag mee doorgaan. In dit verkiezingsprogramma geven wij aan op welke manier wij dat willen doen en wat wij daarbij belangrijk vinden.

Op voorhand sluiten wij samenwerking met geen enkele andere partij uit. Wanneer programmatische verschilpunten overbrugd kunnen worden en er een goed bestuursteam gecreëerd kan worden, waarin onderlinge samenwerking en vertrouwen de leidraad vormen, is de VVD Tynaarlo van harte bereid om invulling te geven aan bestuurlijke verantwoordelijkheid.