Vragen over gedoe op de school van Zuidlaarderveen

Nadat eerst de school zou sluiten, blijft deze nu weer open. En er komen gelukkig kinderen van een school uit Kiel-Windeweer. En dat lijkt allemaal mooi, maar het proces lijkt niet heel goed te verlopen. Om duidelijkheid te krijgen heeft de VVD vragen gesteld aan het college.

© Google streetview

Lees hier één van de verhalen zoals die in die nu in de pers verschijnen:

http://www.dvhn.nl/groningen/Woede-om-vertrek-meester-van-school-Zuidlaarderveen-22378067.html

Naar aanleiding van deze berichten heeft de VVD de volgende vragen gesteld.

Geacht college van B&W,

Zoals unuit correspondentie en de pers heeft kunnen vernemen is er veel rumoer ontstaan omtrent de oorspronkelijk beoogde sluiting van de school in Zuidlaarderveen. Kern van het huidige probleem lijkt te liggen in het feit dat er door de directeur-bestuurder van Baasis toezeggingen aan personeel en MR zijn gedaan die nu niet worden nagekomen.

Wij hebben enige mailwisseling en andere correspondentie van enkele bezorgde ouders ontvangen waaruit het één en ander blijkt.

Naar aanleiding daarvan hebben wij voor nu een tweetal prangende vragen:

1. Bent u hiervan op de hoogte?

2. Welke actie heeft u reeds ondernomen of welke actie gaat u ondernemen?

Gezien de ernst van de berichten en het feit dat de zomervakantie begint, verzoeken wij u op zeer korte termijn te reageren.