En we zijn los: de voorbereiding van de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2018 zijn begonnen

De voorbereiding van de verkiezingen voor de gemeenteraad van maart 2018 zijn begonnen. Deze zomer wordt door Nina Hofstra en Jan Smits het concept verkiezingsprogramma opgesteld. En kandidaten kunnen zich nog tot 1 september aanmelden bij Roel Pranger.

Afgelopen donderdag heeft de zittende fractie kennis kunnen nemen van de hoofdlijnen en planning van de campagne. Met de professionele hulp van een lid, hebben we er alle vertrouwen in dat we wederom een goed resultaat neerzetten. 

 

In de laatste gemeentelijke ledenvergadering zijn een aantal belangrijke data vastgesteld:

  1. Tot 1 september 2017 kunnen leden zich als kandidaat aanmelden. Er hebben zich al 9 kandidaten gemeld. We streven naar een lijst van minimaal 10-15 verkiesbare kandidaten. Dus als je belangstelling hebt en het liberale gedachtengoed onderschrijft, dan kun je contact met Roel Pranger of één van de zittende raadsleden contact opnemen.
  2. Uiterlijk 30 augustus 2017 wordt het concept verkiezingsprogramma verspreid onder de leden. Het concept wordt net als vorig jaar door Nina Hofstra en Jan Smits geschreven. Met behulp van de zittende raadsleden wordt rondom actuele en natuurlijk echte VVD-thema's een concept opgesteld.
  3. Tot 13 september 2017 kan iedereen reageren en amendementen doorgeven op het verkiezingsprogramma.
  4. Op 27 september 2017 wordt in een ledenvergadering het verkiezingsprogramma, de lijsttrekker en de (voorlopige) groslijst met kandidaten vastgesteld. Op dit moment houden zich drie leden zich bezig met de procedure van de kandidaatstelling, aangevuld met de huidige fractievoorzitter als adviseur.

We hebben er alle vertrouwen in dat we in maart met een stevig programma en goede kandidaten de verkiezingen voor de gemeenteraad wederom tot een succes maken.