Nina Hofstra kiest voor Tynaarlo

Door het vertrek van een VVD-kamerlid komt een zetel in de Tweede Kamer beschikbaar. Wethouder Nina Hofstra is de eerstvolgende op de kandidatenlijst. Zij heeft besloten om het wethouderschap te laten prevaleren boven een zetel in de Tweede Kamer.

"Hoewel zo'n aanbod eervol is, heb ik er vol overtuiging voor gekozen om deze termijn in Tynaarlo, samen met mijn collega's, op basis van ons collegemanifest, tot een goed einde te brengen. Ik geniet van de samenwerking in ons gemeentehuis en van de projecten en werkzaam-heden waar ik een bijdrage aan mag leveren. Onze nieuw ontwikkelde en gezamenlijke manier van werken, de huidige bestuurscultuur en de daarbij horende ambtelijk/bestuurlijke samen-werking inspireren mij enorm om me te blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners" aldus de wethouder.